doradca finansowy gdańsk


Grupa kapitałowa Aegon w Polsce to cztery podmioty, których wspólnym celem jest zabezpieczenie Twojej przyszłości finansowej. Są to:

super doradca finansowy gdynia

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Ekspert w tworzeniu długoterminowych programów inwestycyjno-oszczędnościowych w ramach umowy ubezpieczenia na życie.

regularne oszczędzanie trójmiasto

Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Zarządza otwartym funduszem emerytalnym w ramach filaru systemu ubezpieczeń społecznych.

polisa dla dziecka gdynia

Aegon Ubezpieczenia Majątkowe (AEGON Magyarország Általános Biztosító Spółka Akcyjna Oddział w Polsce)

Oferuje ubezpieczenia mienia.

najlepsze ubezpieczenia gdańsk

Aegon Services Sp. z o.o.

Rozwija, wspiera i koordynuje sieć sprzedaży spółek Aegon w Polsce.

Aegon jest jedną z czołowych firm na świecie oferujących ubezpieczenia na życie, programy emerytalne i usługi z zakresu zarządzania aktywami.

Historia Aegon rozpoczęła się ponad 170 lat temu, jednak Grupa Aegon w obecnym kształcie powstała w 1983 roku w wyniku połączenia dwóch holenderskich firm ubezpieczeniowych: AGO i Ennia.

Dziś Aegon jest jedną z 10 największych firm ubezpieczeniowych na świecie. Oferuje ubezpieczenia na życie, produkty emerytalne i inwestycyjne. Grupa działa również w segmencie ubezpieczeń wypadkowych, uzupełniających ubezpieczeń zdrowotnych oraz ubezpieczeń majątkowych; prowadzi także ograniczoną działalność bankową. Aegon działa w ponad 20 krajach w Europie, Azji i obu Amerykach.

Główne globalne marki należące do Grupy to Aegon i Transamerica, a także Aegon Asset Management, Blue Square Re i Transamerica Ventures. Ponad 31,5 tysiąca pracowników Aegon na całym świecie pracuje nad tym, by pomóc 30 milionom klientów firmy wziąć odpowiedzialność za swoją przyszłość finansową.

Na koniec 2015 roku Aegon zarządzał portfelem inwestycji własnych oraz klientów wartym około 707 mld euro. Notowany na giełdach w Amsterdamie i Nowym Jorku Aegon utrzymuje wysokie oceny (external link) trzech największych agencji ratingowych. W sprawach finansowych nie ma nic ważniejszego niż zaufanie. Dlatego w naszych kontaktach z Klientami i Partnerami Biznesowymi stawiamy na długotrwałe relacje oparte na odpowiedzialności i szacunku. Dzięki temu codziennie udowadniamy, że zasługujemy na to by opiekować się Twoją przyszłością.